keyboard_arrow_right
Internet
Internet

Vzťahy a sociálne siete

Všetci, čo sme zažili väčšiu časť detstva bez internetu alebo dokonca bez telefónov, poznáme ten pocit, keď musíte behať po celom meste, aby sme svoje kamarátky zavolali von. Zažili sme si ten strach, keď na nás zazerali neprístupné oči rodičov, keď sme sa ich snažili prehovoriť, aby aspoň na dnes zrušili kamarátovo domáce väzenie. Museli sme chodiť domov načas, lebo nebol spôsob ako zavolať rodičom, že budeme meškať.

data

Dnes už s prístupom k internetu a smartfónmi vo vreckách poriadne nevychádzame z domu. Na jednej strane sa môžeme dohodnúť cez sociálne siete alebo si napísať SMS-ku a nemusíme nikam chodiť, čím šetríme čas. Na druhej strane často ani nepoznáme rodičov svojich priateľov.

Určite je v poriadku, keď sú vaši priatelia kilometre od vás a vy nemáte príležitosť sa s nimi stretávať, tak sa snažíte udržiavať kontakt aspoň cez sociálne siete. Ale koľko mladých si píše so svojim susedom a v živote sa mu neprihovorili v reálnej situácii? Kedysi sme spolu komunikovali a pomáhali sme si medzi sebou. Bolo normálnou súčasťou života, že si susedky medzi sebou požičali múku či soľ… Tento zvyk zatiaľ celkom nevymizol, ale komunikácia medzi susedmi sa určite zhoršila. Koľko detí dnes pozve iné dieťa zo sídliska na dvor? My sme sa ako deti všetci spoločne hrali.

Ľudia sú veľkí klamári. Často sa stáva, že na sociálnej sieti vidíte ako vám píše celé litánie, ale naživo má problém vytvoriť súvislú vetu. Človek by veľmi nemal veriť tomu, čo vidí na internete. Za profilom dračica33 sa skrýva dievča, čo v živote nezažilo, že ju chlapec chytil za ruku. Píše si s chlapcom o tom, aký je úžasný a ako by sa s ním bozkávala. Chlapec, ktorého takto spracovala si myslí, že komunikuje so zrelou ženou. Miloško len tvoj milovaný svoju frajerku v skutočnosti podvádza s jej kamarátkou. Dáva na internet nádherné fotky so svojou priateľkou, kde vyzerajú úplne šťastní a v skutočnosti sa s ňou dennodenne háda. Emka44 má prístup k priateľovmu heslu a každý deň mu sleduje profil. Rozchádza sa s ním, lebo dal like na fotku pekného dievčaťa.

mýdlo

To je malá ukážka, ako vzťahy fungujú, keď ich väčšia časť závisí od sociálnych sietí. Nedá sa začínať vzťah s druhou osobou, keď ju nevídame. Nedá sa mať ani dokonalý vzťah. Na internete je všetko úžasné, ale netreba veriť tomu, že to tak je aj v skutočnosti. Treba mať aj svoje vlastné súkromie. Tým, že váš partner má prístup k vášmu účtu si jeho dôveru nezískate. Práve naopak. Bude vám viac nazerať do súkromia a bude sa hrabať aj v tom, čo by ste si asi mali nechať pre seba.

Niekedy je lepšie využívať iba základné funkcie sociálnych sietí a nehrať sa na niečo, čo nie sme. Tí, čo vás skutočne poznajú, aj tak vedia, akí ste.

Internet

Sme úspešne zapojení

Do roku 1990 bol internet chápaný a považovaný za technický pokrok. Od nového milénia, čiže roku 2000 sa začal využívať v ekonomike a o desať rokov neskôr, 2010 ako každodenná pomôcka a zábava pre každého občana a jeho domácnosť.

učebna

Internet v skratke fuguje na týchto bodoch:

I.         prepájanie
II.       smerovanie
III.     adresovanie
IV.    signalizácia
V.      prenos

Poďme si k týmto bodom povedať niečo viac.
Prepájanie– poznáme ho i pod názvom switching, pretože zariadenia, ktoré realizujú prepájanie sa po anglicky nazývajú switchs. Informácie pomocu prepájania získajú podobu, pomocou ktorej sa vytvorí komunikačný kanál.
Smerovanie-pomocou smerovania sa vyberá prenosová cesta, pomocou ktorej sa informácie dostanú z vysielača až k prijímaču. Zrejme sú je nám známe zariadenie router, čiže rúter. V slovenčine slovo routers znamená smerovače.Čiže práve preto toto zariadenie potrebujeme k bezchybnému využívaniu internetu.

Adresovanieinternet používa na presnejšie a konkrétnejšie určenie cieľovej cesty. Čiže presnú adresu, kam sa informácie majú dostať. Nie len približnú, ale presnú. Každý uživateľ, ktorý pomocu internetu prijíma informácie má svoju špecifickú IP adresu, ktorá je iba jeho. Pomocou tejto adresy internet presne rozpozná cestu.
Signalizáciaurčí súbor riadiacich signálov, ktoré sú potom prenášané za účelom zostavovania a udržiavania spojenia. Pomocou signalizácie  sa dalo dorozumieť i cez prvé telefóny. Nemyslím mobilné, ale originál prvé, ktoré sa vytáčali pomocou kľuky.

twitter

Prenosje v podstate najľahšie pochopiteľná vec z týchto možností. Informácie, správy, signál, proste všetko sa musí pomocou siete prenášať, aby sme boli spojení s internetom ale aj ostatnými uživateľmi. Každá IP adresa je pripojená a navzájom prenášame informácie z našej IP adresy po celom svete, kde je prístup k internetu a zasa opačne.

Internet

Poďme sa pripojiť

Surfovať na internete sa dalo už s počítačmi, na ktorých sa teraz z chuti zasmejeme. Odporúčali sa typy, ktoré majú procesor minimálne z generácie 486, operačná pamäť RAM by mala mať aspoň 32 MB, kapacita hardisku by mala dosahovať okolo 500 MB a rozlíšenie obrazovky 800x 600. Ja viem, zasmiali ste sa. Dnes už predsa disponujeme o moc výkonnejšími a modernejšími zariadeniami, o to rýchlejšie a jednoduchšie sa pripojíme.

internet

Na manipuláciu s internetom je ďalej potrebný prehliadač. Kedysi bola jediná, dnes už opäť smiešna varianta- Internet Explorer. Tento pionier má zásluhy na našich prvých webových zážitkoch, no predsa doba sa vyvíja a máme na výber lepšie alternatívy. Spomeniem napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, či Opera.

Samozrejme na pripojenie k sieti potrebujeme hlavne modem. Modem nám naskytne príležitosť pripojiť sa cez LAN, DSL, ISDN, či WI- FI. Zariadenie modem komunikuje určitou rýchlosťou. Preto je vhodné vyberať ten, ktorý dosahuje najvyššiu rýchlosť. Tieto zariadenia môžme deliť i na:

•        extrené, čiže vonkajšie– jedná sa o typickú skrinku s káblikom
•        interné, vnútorné-v tomto prípade ide o kratu, ktorá sa namontuje do nášho počítača

monitor
Ak zariadenia, napríklad v prvom prípade pomocu kábla, pripojíme k počítaču, náš operačný systém Windows pripojenie okamžite rozpozná a novšie typu Windowsu nás pripoja automaticky. Horšie to boli s prvými verziami, kedy sme sa museli pripájať manuálne. Napríklad vo Windows 98 SE, či Windows Millenium.
Ak si zakúpime modem a pripojenie, mali by sme ho mať zabezpečené svojim uživateľským menom a heslom. Zvyčajne nám tieto údaje vytvorí poskytovateľ pripojenia. Každý uživateľ má svoje špecifické heslo a meno, aby neprichádzalo ku konfliktom a problémom. Aj rôzne budovy, ako napríklad knižnice a kaviarne majú svoje wi- fi pripojenie. Avšak musíme zažiadať a prístupové heslo.
 

Internet

Bol to skvelý nápad

Internet má zaujímavú minulosť. Asi málokto z nás vedel, že realizácia navzájom prepojených sietí počítačov vznikla v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Avšak za nepríjemných okolností. Táto doba bola poznamenaná neustálym súperením medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Predbiehali sa hlavne v technológiách. V tejto dobe malo ísť vytvorenie siete, ktorá by prepojila hlavné počítače ako vojenské, vládne, či akademické. Zároveň však pripojenie nesmelo byť viditeľné navonok, v prípade výbuchu jadrovej bomby.

notebook

Zo začiatku, koncom 60tich rokov, sa vytvoril prototyp sieťového pripojenia a niesol názov ARPANET.
Sieť mala pripojenie medzi Stanfordským výskumným inštitútom a univerzitami v Los Angeles, Santa Barbara a Utah.
Reálne pripojenie k internetu zažilo už Československo v roku 1991. Avšak jednalo sa o druhy sietí, ktoré nemali vysoké nároky a dali sa pripojiť pomocou liniek verejných telefónnych liniek, ktorými sme dovtedy disponovali.Po následnom rozdelení mali obe republiky svoju vlastnú, funkčnú internetovú sieť.
digitální

Už na prelome tisícročia dosiahol počet pripojení viac ako 100 000 0000 !
Vedeli ste napríklad o tom, že pripojenie k intenetu využíva aj Antarktída?
Významnými boli aj skoré osemdesiate roky, kedy sa zaviedol DNS. Čiže Domain Name Server, ktorý fungoval na systéme prevodu domén z klasických názvov na číselné IP adresy a späť. Aj vďaka tejto vychytávke bolo v devedesiatich rokoch navzájom pripojených cez 1 000 000 počítačov. Následne sa dostáva do módy takzvané surfovanie na nete, kedy trávime voľný čas prehliadaním webových stránok, len tak zo zaujímavosti a zvedavosti. Bez toho, že by sme potrebovali spraviť a nájsť niečo konkrétne. Ako to bolo v 60tich rokoch. No porovnajme si to využívanie internetu vtedy a devädesiate roky až po súčastnosť. Než už je využívanie celosvetovej siete predsa o niečom inom. Hlavne o zábave a konkate s ostatnými ľuďmi  a zdieľaní zábavných videí, či súborov.

Internet

Bezplatná Wi-Fi v každom meste či obci? EU hovorí jasné áno!

Už minulý rok v septembri priniesol správu o tomto odvážnom projekte luxemburský politik a zároveň predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Podľa jeho slov by cieľom tohto projektu bolo priniesť bezplatné Wi-Fi pripojenie do niekoľkých tisícov miest a obcí členských štátov EU. Taktiež sme sa mohli dozvedieť, že celý projekt bude známy pod názvom WiFi4EU. Avšak potom sa zľahla zem po tomto zaujímavom cieli až do nedávneho rokovania.

wifi
 
       V ňom sa Európsky parlament spoločne s Radou EU rozhodli podporiť a schváliť tento dlho zamlčaný návrh. Podľa oficiálnej správy sa prerozdelí suma 120 miliónov eur zo špeciálnych fondov na dotácie jednotlivým mestám a obciam.Avšak o túto možnosť budú môcť žiadať iba verejné inštitúcie, ktoré tak budú zastupovať v žiadostiach svoje mestá, obce alebo rôzne skupiny.Celé prerozdeleniebude fungovať v podobe voucherov, ktoré budú následne odoslané schváleným príjemcom na zakúpenie sieťových zariadení. Pomocou nich sa potom vybuduje bezplatná Wi-Fi infraštruktúra v danej oblasti.
 
       Lenže tu nastáva prvý problém. Návrh bude finančne pokrývať iba zakúpenie jednotlivých  zariadení, a tak neskoršie vybudovanie pripojenia, respektíve prevádzku tejto siete bude musieť mesto alebo obec platiť zo svojich vlastných financií.  Ďalším problémom bude schválenie vhodných kandidátov. Keďže projekt WiFi4EU finančne podporí výhradne miesta, kde spomínané bezplatné pripojenie chýba alebo sa bude jednať o nejaké spoločenské centrum (námestia, parky, budovy, knižnice, vzdelávacie oblasti,…).

mobily
 
       Celý projekt začne prijímať prvé prihlášky už tento rok. Ak by sa teda všetko podarilo, tak plánované dokončenie je stanovené na rok 2020. Hlavným cieľom je priniesť bezplatné Wi-Fi pripojenie do celkových 8000 miest a obcí po členských štátoch Európskej únie.
Je to málo alebo veľa?  Zhodnoťte sami.

Internet

Internet je pre všetkých

Internet je roky populárnym fenoménom hlavne vďaka obrovskému množstvu informácií, ktoré nám poskytuje. Obrovským lákadlom sú taktiež sociálne siete a maily. Veď posiela dnes už niekto poštu ručne? Iba v prípade, ak chceme zaslať balík, či oznámenie do vlastných rúk príjemcovi. Avšak je to len jedna z mála výhod a možností. Takže, prečo je internet obľúbeným nástrojom pre všetkých? Zhrniem pár užitočných využití pomocou spomínanej celosvetovej siete.

školáci

•        Využitie vo firme

Pi začínajúcej firme sa pripojenie na internet využije hlavne k jej zviditeľneniu pred čo najväčším počtom ľudí. Pretože reklama uverejnená napríklad v časopise nás vyjde drahšie a pozornosť jej venuje len pár čitateľov, ktorí si daný časopis prelistujú. Pripojenie sa dá využiť taktiež na informačný systém vo vnútri vašich podnikov. Takýto systém napríklad uľahčí prácu sekretárkam.

pc

•        Obchodníci

Sieťové pripojenie v tomto prípade použijeme na zverejenie ponúk, katalógov a cenníkov. Pomocou e- mailu môžme prijímať následné objednávky od zákazníkov. My zasa obratom odošleme faktúru. Nehovoriac o možnosti vytvoriť si vlastnú webovú stránku, pomocou ktorej si zákazník bude môcť náš tovar objednať a my sa jednoduchým spôsobom o objednávke rýchlo dozvieme.

•        Zdravotníctvo

Internet je v tejto inštitúcii už zaužívaný a už si len ťažko predstavíme situáciu, ak by tomu tak nebolo. Pomocou siete nájdeme špecializované pracoviská, informáce o farmaceutistických firmách a požadovaných liekoch. V praxi sa využívajú automatizované systémy, ktoré riada chod nemocníc.

krajiny

•        Štátna správa

Pomocou počítačov a ich pripojeniam na internet sú na dosah všetky zákony, nariadenia a predpisy. Naviac zmes informácií je o moc prehľadnejšia ako kopy papierov, ktoré nám ľahko spadnú na zem, alebo sa pokrčia a roztrhnú. Taktiež sa nám poskytujú informácie o zmenách v zákonoch, ktoré sú najaktuálnejšie.