keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Koniec TPB v Holandsku?
Internet

Koniec TPB v Holandsku?

Holandským internetovým poskytovateľom Ziggo a XS4ALL dnes Haagsky odvolací súd nariadil zablokovanie prístupu na webstránky najznámejšieho torrentového trackeru ThePirateBay, známeho skôr pod skratkou TPB.
Internetoví poskytovatelia (z angl. internet service providers – ISP) majú desať dní na to, aby naplnili toto rozhodnutie. V opačnom prípade ich neminú mastné pokuty vo výške 2 000 eur denne – maximálne však do celkovej sumy jedného milióna eur.
propojení počítačů
Táto kauza sa ťahala niekoľko rokov a to z popudu protipirátskej skupiny BREIN, ktorá združuje holandské nahrávacie a filmové štúdiá. Prvý rozsudok, ktorý tento súd vyniesol už pred troma rokmi, však rovnakej žiadosti BREIN-u nevyhovel. Vtedy to argumentoval tým, že blokovanie prístupu by bolo neefektívne a zároveň by to narušilo podnikateľské slobody poskytovateľov. 
Skupina sa preto obrátila na Najvyšší súd, ktorý obratom prípad predal Súdnemu dvoru EÚ na objasnenie. V júni tohto roku Súdny dvor rozhodol, že pre TPB ako platformu, ktorá šíri práce chránené autorským právom a porušuje tak európsku legislatívu, je možné takýto zákaz udeliť.
Podľa ich slov: „Hoci by boli dotknuté práce zdieľané online výhradne užívateľmi tejto platformy, prevádzkovatelia hrajú napriek tomu dôležitú úlohu prostredníka, ktorý to celé umožňuje.“
stahování z internetu
Tento verdikt možno chápať ako precedens, ktorý by v prípade budúcich žiadostí o zablokovanie prístupu na podobné webstránky uľahčil Najvyššiemu súdu rozhodovanie o obmedzení služieb ISP.
Výsledkom je teda blokáda IP adries a systémov DNS podobná tým, ktoré už platia vo Veľkej Británii a iných členských štátoch EÚ.
Hoci tento rozsudok stále čaká na potvrdenie od Najvyššieho súdu, je málo pravdepodobné, že ten rozhodne inak.
Šéf BREIN-u Tim Kuik vyjadril nad výsledkom kauzy potešenie a je rád, že „zlé časy pre (holandskú) kultúru sú už za nami.“