keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
PREČO A AKÚ PEŇAŽNÚ REZERVU SI VYTVORIŤ
Peniaze

PREČO A AKÚ PEŇAŽNÚ REZERVU SI VYTVORIŤ

Ak hovoríme o peňažnej, alebo finančnej rezerve máme na mysli určitú finančnú sumu, ktorá nás má ochrániť v prípade nepriaznivých životných situáciách. Finančnou rezervou sú nielen nasporené peniaze s niekoľkoročnou výpovednou lehotou, ale aj peniaze, ku ktorým máme prístup v rámci niekoľkých dní, alebo ihneď.
ukládání peněž do pokladničky
Peňažnú rezervu možno potom použiť v neočakávaných situáciách ako je napríklad strata zamestnania, choroba, porucha zariadenia v domácnosti, náhle výdavky na deti alebo oprava nabúraného auta. V takom prípade potom nebudeme musieť zháňať peniaze po známych, ani od úverových spoločností, ktoré situácie využívajú a ponúkajú veľmi nevýhodné úročenia, ktoré nás môžu priviesť až do exekúcie.
Finančné rezervy možno rozdeliť na 3 základné druhy. Minimálne tú prvú, by mal mať každý.
 sloupeček z mincí
Krátkodobá peňažná rezerva
 Táto rezerva je základná a najdôležitejšia, tú by mal mať naozaj každý.
 Pokrýva čiastočný, alebo úplný výpadok našich príjmov, alebo neplánované výdavky.
 Rezerva by mala byť vo výške 1-3 mesačných platov.
 Napríklad pre rodinu o 4 členoch by sa mala pohybovať okolo 4 500 eur pre polročné žitie.
 Nie je vhodné peniaze ukladať na bežný účet, kde nám ubúdajú vďaka poplatkom a        inflácii.
 Peniaze, tvoriace rezervu uložíme radšej napríklad na sporiaci účet, ktorý býva väčšinou zadarmo a naviac malé úročenie nám vyrovná stratu z inflácie.
 
Strednodobá peňažná rezerva
 Zaisťuje prípadnú možnosť uhradenia nákladov na 1-5 rokov.
 Možno zaplatiť aj väčšie neočakávané výdavky bez dlhu.
 Výhodou je, že na vytvorenie tejto peňažnej rezervy je viac času.
 Môžeme ju potom použiť na náročnejšiu dovolenku, investíciu do bývania, alebo nečakané výdavky spojené s úrazom či chorobou trvajúcou dlhšie ako 1 rok.
 Výška tejto rezervy by mala byť približne dvojnásobne vyššia ako rezerva krátkodobá.
 Táto rezerva nemusí byť dostupná ihneď, preto ju môžeme uložiť aj dlhodobejšie na sporiaci účet, termínovaný vklad, alebo do rôznych peňažných fondov.
 
Dlhodobá peňažná rezerva
 Výška tejto rezervy a peniaze v nej uložené by mali pokryť náklady na život v dlhšom období ako 5 rokov.
 Tento tretí druh finančnej rezervy je najťažšie a najnáročnejšie vytvoriť.
 Uplatňuje sa na pokrytie nákladov napr. v dôchodkovom veku, alebo na vzdelávanie detí či vnúčat, alebo napríklad pri trvalých následkoch úrazu.
 Pri jej vytváraní je vhodné sa obrátiť na odborníka na investície kapitálového trhu.