keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Otvorením podniku či firmy tvrdá práca eštelen začína
Peniaze

Otvorením podniku či firmy tvrdá práca eštelen začína

Za vôbec prvý náročný krok sa považuje čo i len prvé úspešné otvorenie podniku či firmy, respektíve krok, vďaka ktorému už firma môže byť konečne v prevádzke a realizovať svoje predstavy a plány. Mať ich premyslené, to je prvoradou samozrejmosťou, veľmi dôležitým krokom, no tieto plány, či skôr ich realizovanie do podoby, kedy by prinášali zisk, to je už druhá, no zrejme ešte dôležitejšia pasáž a aj napriek nápaditosti či logike plánu nemusí prinášať (najmä zo začiatku) požadovanú úrodu v podobe vyšších ziskov, minimálne ziskov, ktoré by významne uhradili prvotnú investíciu. S takýmito ťažkosťami však treba zo začiatku počítať, chce to svoj čas, ale aj vývoj našej činnosti, ale v neposlednom rade hlavne rozvoj našej podnikateľskej zručnosti a ten správny tím.

peníze

• Tento tím a naša činnosť musí mať spoľahlivú osobu predovšetkým v pozícii manažéra.
Zakladateľ a vlastne majiteľ firmy prináša hlavnú ideu. Prácou manažéra je túto ideu udržiavať či skôr korigovať cestou, aby idea prinášala zisk a aby faktory jej realizovania pracovali správne, respektíve čo najefektívnejším spôsobom.

nápady

V možnostiach manažéra je síce korigovať všetky realizačné faktory, avšak hlavne tie vnútorné, vonkajšie významnejším spôsobom ovplyvniť nedokáže, tie riadi štát, ekonomika, politická situácia, ale aj myslenie spoločnosti. Týmto vonkajším faktorom sa tak zakladateľ, majiteľ musí prispôsobiť. Nezmeniť ich, ale prispôsobiť činnosť spôsobom, ktorý by zo súčasnej situácie dokázal vyťažiť maximum.
No svoju úlohu určite zohráva aj šťastie a akýsi risk.

finance

Aj pokiaľ si dokážeme vopred zhrnúť možné pre a proti, aj pokiaľ si dokážeme spojiť vnútorné faktory s tými vonkajšími, aj tak nikto z nás, bežných smrteľníkov, nedokáže predpovedať detailnú budúcnosť. Môže nás prekvapiť nemilým, ale aj milým spôsobom. Môže nám skutočne priať i nemusí. Preto je vhodné nejedenkrát sa venovať téme ako eliminovať krízu v podnikaní?