keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Krásne telo = krásny život?? Alebo móda a krása
Krása

Krásne telo = krásny život?? Alebo móda a krása

Móda ľuďom určuje to, ako by sme mali vyzerať, obliekať, česať sa a pod. Krásni ľudia sú pre nás pekní, no stále sa jedná iba o vonkajšiu krásu. Aký je v tom súvis?
svalnatá figurína
 
·         Kult tela

Kult tela teda predstavuje jav, kedy sa ľudia o svoj zovňajšok a telo starajú v podobe tzv. liftingov, plastických operácií, botulotoxínov, módnych trendov a pod.V tomto ponímaní ide stále o telo a nie o vnútro. Chceme svoje telá prispôsobovať ideálom krásy a módnym trendom; no načo?

Naivne veríme, že dobrý život je tam, kde sú upravované a vyšportované telá. Ľudia milujú a zároveň nenávidia vlastné telo, pretože sa od ideálu prezentovaného médiami stále líši. Fyzická krása ovplyvňuje myslenie a správanie ľudí. Často nie sú spokojní s vlastným telom a pôsobí to na ich hodnotový rámec a kvalitu života.

Vnútorná krása z človeka vyžaruje prirodzene. Ak je niekto pekný navonok, neznamená to,
že ho tak vnímajú aj ostatní. Skôr ho automaticky analyzujú a zisťujú či sa „obal zhoduje s obsahom bonboniéry“. Ľudia totiž všeobecne vyberajú a hodnotia veci, ľudí, činy a javy zo svojho prvotného emočného vnemu. Masmédiá nás ovplyvňujú a my reagujeme povrchne. Sledujeme módne trendy, nechceme sa im podriadiť, ale zároveň sa im podriaďujeme, lebo sa chceme obliekať podľa módy a chceme naše telo ukazovať ako krásne.
 
·         Krása tela v histórií a dnes
 
Kultúrny svetonázor sa telu venuje už dlho. Napríklad grécke kúpele vyniesli krásu tela na piedestál. Táto tradícia sa v Antike prejavila tak, že človek sa tešil z pohybu, kúpania, pestoval svoje telo. No snažil sa byť krásnym a dobrým súčasne.

červené bikiny
Aj keď na jednej strane sa v súčasnosti každému páči niečo iné, v skutočnosti všetci podliehame módnym trendom. To je ideál, ku ktorému sa všetci snažíme priblížiť.

Už sa nebojíme vojny, chudoby a hladu, chorôb, ale predovšetkým sa bojíme toho či dobre vyzeráme (pred sebou a pred ostatnými). Netrápi nás okolie ani príroda.