keyboard_arrow_right
S mobilným domom sa stretnete aj na Slovensku
Nezaradené

S mobilným domom sa stretnete aj na Slovensku

S mobilnými domami sa stretnete hlavne v USA, kde sú populárne už od minulého storočia, ale s ich ponukou sa už bežne stretávame aj v Európe a konkrétne aj v Česku a na Slovensku. Mobilné domy sa tu stávajú známym pojmom a predstavujú niekoľko univerzálnych dôvodov, prečo, ako a k čomu sa dá takéto bývanie využiť. A sympatická je na nich hlavne ich prístupná cena a tiež mobilita– dajú sa ľahko premiestniť do vybranej lokality.

more, kempin

Čo sa teda týka ich univerzálneho využitia, tieto lacné priestory môžu slúžiť k najrôznejším účelom. Napríklad ako alternatívne bývanie, no tiež ako dovolenkové sídlo, či dokonca ako prvá pomoc v prípade, ak príde k prírodnej katastrofe. Na druhej strane sú tieto priestory vhodné aj pre podnikateľov- spravidla ako administratívne priestory. Je to teda takisto vhodné riešenie pre tých, čo hľadajú pokojné priestory s dostatkom súkromia.

Sympatické je na nich aj to, že v prípade potreby vedia poskytnúť rýchle bývanie vďaka svojej mobilite a tiež kvôli tomu, že k ich postaveniu sa údajne neviaže povinnosť vybavovať stavebné povolenie, hoci tento bod je ešte dobré si preveriť. V každom prípade ale vravíme o rýchlom, praktickom a cenovo prístupnom bývaní. Mobilný dom môže mať rôzne rozmery, štýlové a komfortné zriadenie a je preto chyba, ak ich našinec ešte stále zrovnáva napríklad s unimobunkami či obytnými kontajnermi.

kempovanie, príroda

  • V prípade mobilných domov vravíme o trendovom, štýlovom a dostatočne komfortnom bývaní za nízke ceny. Je to akýsi stred medzi rodinným domom a karavanom.

Hoci áno, stále v ich spojitosti vravíme väčšinou o alternatívnom bývaní, o poskytovaní priestorov pre tých, čo si napr. nemôžu dovoliť kúpiť rodinný dom alebo pre tých, čo chcú tieto priestory využívať ako prechodné sídlo. Buď ako rekreačné dovolenkové sídlo na oddych od veľkomesta, alebo ako už bolo spomenuté k práci- a k administratívnym úkonom.