keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Internet je pre všetkých
Internet

Internet je pre všetkých

Internet je roky populárnym fenoménom hlavne vďaka obrovskému množstvu informácií, ktoré nám poskytuje. Obrovským lákadlom sú taktiež sociálne siete a maily. Veď posiela dnes už niekto poštu ručne? Iba v prípade, ak chceme zaslať balík, či oznámenie do vlastných rúk príjemcovi. Avšak je to len jedna z mála výhod a možností. Takže, prečo je internet obľúbeným nástrojom pre všetkých? Zhrniem pár užitočných využití pomocou spomínanej celosvetovej siete.

školáci

•        Využitie vo firme

Pi začínajúcej firme sa pripojenie na internet využije hlavne k jej zviditeľneniu pred čo najväčším počtom ľudí. Pretože reklama uverejnená napríklad v časopise nás vyjde drahšie a pozornosť jej venuje len pár čitateľov, ktorí si daný časopis prelistujú. Pripojenie sa dá využiť taktiež na informačný systém vo vnútri vašich podnikov. Takýto systém napríklad uľahčí prácu sekretárkam.

pc

•        Obchodníci

Sieťové pripojenie v tomto prípade použijeme na zverejenie ponúk, katalógov a cenníkov. Pomocou e- mailu môžme prijímať následné objednávky od zákazníkov. My zasa obratom odošleme faktúru. Nehovoriac o možnosti vytvoriť si vlastnú webovú stránku, pomocou ktorej si zákazník bude môcť náš tovar objednať a my sa jednoduchým spôsobom o objednávke rýchlo dozvieme.

•        Zdravotníctvo

Internet je v tejto inštitúcii už zaužívaný a už si len ťažko predstavíme situáciu, ak by tomu tak nebolo. Pomocou siete nájdeme špecializované pracoviská, informáce o farmaceutistických firmách a požadovaných liekoch. V praxi sa využívajú automatizované systémy, ktoré riada chod nemocníc.

krajiny

•        Štátna správa

Pomocou počítačov a ich pripojeniam na internet sú na dosah všetky zákony, nariadenia a predpisy. Naviac zmes informácií je o moc prehľadnejšia ako kopy papierov, ktoré nám ľahko spadnú na zem, alebo sa pokrčia a roztrhnú. Taktiež sa nám poskytujú informácie o zmenách v zákonoch, ktoré sú najaktuálnejšie.