keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Keď rodina nemyslí na zadné vrátka
Peniaze

Keď rodina nemyslí na zadné vrátka

Vyradiť vás z bežného pracovného života totiž môže aj “obyčajný“ úraz. Úraz patrí medzi tri najčastejšie príčiny práceneschopnosti a je dokonca hlavnou príčinou úmrtí do 44 rokov. Práve preto je dôležité včas myslieť na kvalitné úrazové poistenie s krytím trvalých následkov úrazu, ktoré pomôže zabezpečiť potrebnú finančnú injekciu či pokrytie výdavkov spojených s rehabilitáciami a kúpou zdravotných pomôcok.

hypertenze

Podceňovaná invalidita?
Priemerná výška invalidného dôchodku:

  • V prípade invalidity nad 70 % je na Slovensku iba 368,03 eura.
  • Pri PN je výška nemocenskej dávky počas prvých 3 dní iba 25 % z denného vymeriavacieho základu,
  • Od 4. dňa práceneschopnosti iba 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Preto je pri životnom poistení dôležité myslieť na vykrytie zníženého príjmu počas dlhodobej PN alebo v prípade invalidity.
Poistná suma poistenia pre prípad invalidity by mala byť zvolená v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky alebo vykryla rozdiel v strate príjmu. Inou možnosťou je poistenie pre prípad PN, ktorého úlohou je kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti.

bolest

Závažné ochorenia trápia čoraz viac mladšie ročníky
Na Slovensku zažije každý deň mŕtvicu človek mladší ako 45 rokov a každých 16 minút u nás pribudne jeden pacient s rakovinou. Tieto ochorenia výrazne zasiahnu do chodu rodiny a ovplyvnia ju nielen psychicky, ale najmä finančne. Pri uzatváraní poistenia je preto dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a prípadnej rehabilitácie. Uvedomujeme si, že človek môže počas života prekonať aj viacero závažných ochorení a naďalej plnohodnotne žiť.
Preto poistenie závažných ochorení plní:

  • Až 3 poistné udalosti vo výške 100 % z poistnej sumy.
  • Zároveň sme v balíku 37 najčastejšie sa vyskytujúcich závažných ochorení ponechali až 3 čiastočne plnenia.
  • To znamená, že klient môže získať poistné plnenie až do výšky 360 % z poistnej sumy.

Finančné problémy, ktoré trápia mladých ľudí
Práve mladé rodiny sú najčastejšie závislé od príjmu oboch partnerov a v prípade neočakávaných udalostí a výpadku príjmu jedného z nich sú najnáchylnejšie na vznik finančných problémov. Navyše, mnohí Slováci nemajú vytvorenú ani dostatočnú alebo dokonca žiadnu finančnú rezervu na preklenutie obdobia bez príjmu. Pre ľudí, ktorí čerpajú hypotekárny úver, pôžičku či leasing a zároveň sú živiteľmi rodiny, je preto vhodné uzavrieť poistenie.

Ohodnoťte příspěvek