keyboard_arrow_right
Internet
Internet

Sme úspešne zapojení

Do roku 1990 bol internet chápaný a považovaný za technický pokrok. Od nového milénia, čiže roku 2000 sa začal využívať v ekonomike a o desať rokov neskôr, 2010 ako každodenná pomôcka a zábava pre každého občana a jeho domácnosť.

učebna

Internet v skratke fuguje na týchto bodoch:

I.         prepájanie
II.       smerovanie
III.     adresovanie
IV.    signalizácia
V.      prenos

Poďme si k týmto bodom povedať niečo viac.
Prepájanie– poznáme ho i pod názvom switching, pretože zariadenia, ktoré realizujú prepájanie sa po anglicky nazývajú switchs. Informácie pomocu prepájania získajú podobu, pomocou ktorej sa vytvorí komunikačný kanál.
Smerovanie-pomocou smerovania sa vyberá prenosová cesta, pomocou ktorej sa informácie dostanú z vysielača až k prijímaču. Zrejme sú je nám známe zariadenie router, čiže rúter. V slovenčine slovo routers znamená smerovače.Čiže práve preto toto zariadenie potrebujeme k bezchybnému využívaniu internetu.

Adresovanieinternet používa na presnejšie a konkrétnejšie určenie cieľovej cesty. Čiže presnú adresu, kam sa informácie majú dostať. Nie len približnú, ale presnú. Každý uživateľ, ktorý pomocu internetu prijíma informácie má svoju špecifickú IP adresu, ktorá je iba jeho. Pomocou tejto adresy internet presne rozpozná cestu.
Signalizáciaurčí súbor riadiacich signálov, ktoré sú potom prenášané za účelom zostavovania a udržiavania spojenia. Pomocou signalizácie  sa dalo dorozumieť i cez prvé telefóny. Nemyslím mobilné, ale originál prvé, ktoré sa vytáčali pomocou kľuky.

twitter

Prenosje v podstate najľahšie pochopiteľná vec z týchto možností. Informácie, správy, signál, proste všetko sa musí pomocou siete prenášať, aby sme boli spojení s internetom ale aj ostatnými uživateľmi. Každá IP adresa je pripojená a navzájom prenášame informácie z našej IP adresy po celom svete, kde je prístup k internetu a zasa opačne.

Internet

Mal by podliehať obsah cenzúre?

Všetky printové média sa niekomu zodpovedajú. Je možné na  úrad podať sťažnosť , alebo sa domáhať nápravy.
 V prípade internetu je možné uverejniť takmer všetko :

student

  • Ohovárať politikov
  • Ohovárať hercov, umelcov
  • Písať poplašné informácie
  • Zverejňovať nejestvujúce prieskumy verejnej mienky
  • Šíriť polopravdy až nepravdy

Mnohí čitatelia si neuvedomujú, že nečítajú fakty niečim podložené- seriózne diela, ale veľakrát iba blogy- názory jednotlivcov.
Vytvorila sa ďalšia moc- moc internetu:

  • Rýchlo sa dá zorganizovať míting
  • Rýchlo sa dá všetkým oznámiť výmysel zvolávajúci k protestnej akcii
  • Z hodiny na hodinu sa dá zničiť celoživotné dielo človeka
  • Z hodiny na hodinu sa z „ čista jasna“ dá vytvoriť celebrita

Kto má prístup k internetu- má vlastne prístup k tisícom až miliónom ľudí. Šikovne ich vie možno aj  zmanipulovať.
Napriek nesmiernym výhodám, ktoré internet priniesol, žiaľ priniesol aj množstvo negatív.

Zvlášť nebezpečný je jeho vplyv v niektorých prípadoch na mladistvých. Strašné sú skupiny šialencov, ktoré nabádajú deti k samovraždám, k samopoškodzovaniu.
Hrôzostrašné je šírenie pornografie, šírenie rôznych úchylných sexuálnych praktík. Nemôže nám to predsa byť jedno.
Je potrebné konečne niečo urobiť, očistiť tento internetový chliev od špiny, ktorá sa do neho dostala.

Katastrofou bude, ak sa s tým nič nebude diať.
Všetci si v rámci celej európskej únie musíme určiť pravidlá. Čo je žiaduce, čo je možné a čo už je za hranou normálnosti, slušnosti a morálky. Máme predsa spoločné pravidlá- proklamujeme ich často. Oháňame sa slobodou prejavu a morálkou súčasne. Kam ale až siaha sloboda prejavu ? Nesiaha až do ochrany nemorálnosti a zvrhlosti ?

monitor

Europoslanci- prosím týmto sa zapodievajte a nie veľkosťou klietky pre sliepky, alebo tým, aké majú byť uhorky. Za to vás naozaj neplatíme. Urobte to čím skôr. Mám pocit, že je už päť minút po  termíne!

Internet

Súkromie na internete je len mýtus, pomôže nám nový Avast Secure Browser

Naše súkromie ako aj jeho bezpečie pri prehľadávaní internetu nie sú tak dokonale zabezpečené, ako by sme si mysleli. Práve naopak. Tie najznámejšie weby, ktorým sme zvykli dlhé roky dôverovať, sledujú každý náš pohyb a vyžadujú zdieľať každý náš údaj. Poväčšinou len klikneme na súhlasím, upozorneniu ani nevenujeme pozornosť a už má web povolenie. Čiže sledovanie a zdieľanie našich údajov sa tým pádom stane legálnym, nakoľko sme ho potvrdili, len aby nám upozornenie nezavadzalo pri práci s dotyčným webom či aplikáciou. Týka sa to najmä spoločnosti Google.

kybernetika

Tá už o našom internetovom ja musí vedieť viac detailov, než o ňom vieme my. Prehľadávač Google, Gmail, Google Mapy, ale hádam aj každá aplikácia z Google Play, každý náš zadaný údaj a pohyb na internete je sledovaný, v prípade Google Mapy je sledovaný dokonca aj náš pohyb v reálnom živote. Na jednej strane to tolerujeme, považujeme to za potrebné pre fungovanie aplikácií aj webových stránok, no na druhej strane v sebe dusíme nekomfortný pocit zo zbytočnej straty súkromia.

To som ale načrtol len pár príkladov. Vieme, že podobným štýlom funguje i Facebook. Ale na základe nedávneho mediálneho škandálu, kedy malo byť zneužitých jeho cca 1 000 000 profilov, sme tak boli od mája svedkami nových vyhlásení, ktoré sme museli odkliknúť. Okrem Facebooku sa týkali i prehľadávača Google.

přihlášení

 A čo prehľadávače a stránky, ktoré nás nútia povoliť tkzv. cookies, ktoré sledujú náš pohyb na internete a na základe toho nám potom podsúvajú reklamy? A ak som spomenul reklamy, každým mesiacom pribúdajú prípady a zvyšuje sa riziko kryptomenových podvodníkov vnucujúcich svoje stránky a služby, donedávna peklo vykonávali zasa Ads spojené s hazardnými hrami a pod…

bezpečnost

S väčšinou spomenutých problémov spojených s našim súkromím nám nepomôžu ani najpoužívanejšie internetové prehľadávače. Výnimkou je ale relatívne nový Avast Secure Browser, ktorý sa snaží väčšinu týchto problémov eliminovať. Chráni nás proti zavírovaným súborom, dokáže blokovať cookies, sledovanie z tretích strán, navyše je veľmi rýchly a je odporúčaný i pre užívateľov navštevujúcich burzu s kryptomenami. Poskytuje plnohodnotný a rýchly zážitok i napriek dokonalejšej ochrane nášho súkromia.